Hjertelig Omsorg tilbyr nå også problemløsningsterapi(PLT)

Hva er PLT?

PLT som behandlingsform har eksistert siden tidlig på 70-tallet og er benyttet innenfor mange områder. PLT er en strukturert ,løsningsorientert samtale mellom to likeverdige partnere.

Gjennom dialog skal pasienten oppmuntres til å identifisere og prioritere problemer og løsninger, finne hindre som kan vanskeliggjøre løsningen, planlegge tiltak og evaluere resultatet av tiltaket.

Det er pasientens aktivitet og tenkning omkring problemet som er drivkraft i terapien.

På den måten ansvarliggjøres og aktiviseres pasienten i sin egen behandling.

Metoden egner seg best for mild depresjon. Helsedirektoratet anbefaler PLT ved mild depresjon.

 

Dokumentasjonen for effekten av PLT er god.