Hjertelig Omsorg tar smittevern på alvor.

Vi følger FHI og Helsedirektoratets retningslinjer.

Vi har gjennomført og bestått kurs for sykepleiere om nye smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2

Vi bruker alltid munnbind når sammen med pasient.

Vi bruker smittefrakk når det kreves.

Vi bruker stellefrakk og hansker og sko-overtrekk hver gang i stell av pasient.

Vi tar regelmessig koronatest.