Vi har etter mange år med erfaring opparbeidet oss god kunnskap og spesialisert oss innenfor demenssykdommer som alzheimer sykdom, vaskulær demens og frontallappdemens.

Vi tilbyr pårørende samtaler og gir råd og veiledning.