Vi har etter mange år med erfaring opparbeidet oss god kunnskap og spesialisert oss innenfor demenssykdommer som alzheimer sykdom,vaskulær demens og frontallappdemens.

Vi tar imot pårørende til samtaler og gir råd og veiledning.

Velkommen til vårt kontor i Nesbruveien 75, 1394 Nesbru.