Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15.juni 2018 og trådte i fraft 20.juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning GDPR i Norge og gjør personvernordningen til norsk lov.

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger som Hjertelig Omsorg lagrer og hvordan disse behandles.

Hjertelig Omsorg forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne loven er laget etter kravene i personopplysningsloven §18 og 19.Vi er også underlagt lov om helsepersonell m.v helsepersonelloven §21 taushetsplikt.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person.Dette kan være personens navn,adresse,arbeidssted,sivilstatus,telefonnr,e-post adresse. Informasjon om din kontakt,kontaktårsak og kontaktform med Hjertelig Omsorg kan også forstås som personopplysninger.

Hvem er behandlingansvarlig for dine personopplysninger hos Hjertelig Omsorg?

Daglig Leder,som på det nåværende tidspunkt er Karianne Kveim,er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.Ved eventuellt fremtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer,ansvaret for personopplysningene hviler alltid på Daglig Leder.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontakt skjema på Hjertelig Omsorg sin nettside.Kontakt skjema fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Hjertelig Omsorg.Det er helt frivillig å fylle ut et slikt skjema eller forbli passiv besøkende på siden.Personopplysninger som samles inn via kontaktskjema er telefon,e-mail og navn.

I etterkant av kontakt skjema kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail,telefon og lignende korrespondanse mellom Hjertelig Omsorg og deg som potensiell/eksisterende kunde.

Formålet med kontaktskjema og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene.

Den begrensende mengden personopplysninger Hjertelig Omsorg samler inn via deg er sammenlignet med andre aktører og andre nettsteder veldig liten.Vi har ikke egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstillinger i personalisert reklame. Vi bruker ikke dette.

Hva er dine rettigheter?

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Hjertelig Omsorg rett til å bli glemt,rett til dataportibilitet,rett til innsyn og rett mot å bli profilert. Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Hjertelig Omsorg kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Hjertelig Omsorg slette det meste av personopplysninger 3 år etter endt kontakt.Rett til dataportibilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Hjertelig Omsorg har om deg.Personopplysninger som omfattes av dataportibilitet er personopplysninger gitt Hjertelig Omsorg,som gjennom kontaktskjema,eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Hjertelig Omsorg sine tjenester.Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Hjertelig Omsorg har registrert om deg. Vi har plikt til å gi deg innsyn innen en måned. Rett mot profilering gir rett til å nekte Hjertelig Omsorg å kartlegge din bruk og væremåte,og således skreddesy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen.

Informasjon om deling:

Hjertelig Omsorg deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjema,egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart.Skulle vi dele slik informasjon så vil du alltid få samtykke forespørsmål fra oss.I tråd med personopplysningsloven §18 vil alle personopplysninger Hjertelig Omsorg mottar bli arkivert på en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Hjertelig Omsorg pågår. Ved opphør i arbeidsforholdet vil all kommunikasjon og personopplysninger mellom deg og Hjertelig Omsorg bli slettet innen tre år.Hjertelig Omsorg har egen internkontroll på slik arkivering,sikkerhet og sletting foregår etter mål og rettslige standarder.

Hjertelig Omsorg sin databehandler har skrevet under på taushetsplikt kontrakt.

Når du benytter deg av vårt kontaktskjema så samtykker du samtidig i at vi kan kontakte deg tilbake og at vi vil bare bruke kontaktinformasjonen om deg til å følge deg opp som vår kunde. Og du samtykker i at din informasjon blir behandlet som beskrevet her.