Vår visjon er å sikre at eldre med demenssykdom møtes av dedikerte sykepleiere som er spesialister innen demensomsorg og som har tilstrekkelig tid til å vie oppmerksomhet til hver enkelt pasient. Å tilby kvalitetspleie krever ikke bare faglig kompetanse ,men også tid, tålmodighet og empati. Vi arbeider også for å sikre at pårørende får den optimale støtten mens de går sammen med sine kjære gjennom utfordringene ved demenssykdom.