Vår visjon er at syke eldre som lider av en demenssykdom skal bli møtt av dedikerte sykepleiere som er spesialister i demens og som har tid til sin pasient.

 

Å gi god sykepleie krever god tid, tålmodighet, empati og god fagkunnskap.

 

 

Vi jobber også for at pårørende skal få den beste støtten på den tunge veien de går sammen med sin kjære som lider av en demenssykdom.