Hjertelig Omsorg ble etablert av sykepleier Karianne Kveim i mars 2013.

Bakgrunnen for etableringen var at hun etter å ha jobbet i det offentlige som sykepleier både på sykehjem, hjemmesykepleien og på sykehus så vesentlige mangler og feil, og følte at de eldre med spesielt en demenssykdom ikke ble møtt på en forsvarlig og god måte. Hun følte at de eldre ikke fikk den hjelpen og omsorgen de har krav på og fortjener. Det var mye uforutsigbarhet og utrygghet i forhold til at det var stadig nye pleiere innom til demenspasientene. Og de pleierne som kom hadde ikke den tiden til rådighet, som Hjertelig Omsorg mener man bør ha når man skal utøve god sykepleie.